HACCP

HACCP staat voor ‘Hazard Analysis and Critical Control Points’. In het Nederlands: analyse van de gevaren en de kritische beheerspunten in het productieproces.

Microbiologische gevaren zoals schimmels, bacteriën, virussen en parasieten. In Nederland hebben jaarlijks ten minste twee miljoen mensen acute maag- en darmklachten, waarvan minimaal de helft veroorzaakt wordt door ongewenste bacteriegroei in eten of drinken. 

HACCP regels dienen goed worden nageleefd om deze gevaren te beperken. Een van deze regels is het voorkomen van verontreiniging door ongedierte welke dit soort virussen,bacteriën en parasieten verspreiden.

Een hygiënecode wordt opgesteld door een brancheorganisatie. 

Door de opsteller van de code worden de gevaren van de processen in de branche geïnventariseerd en wordt beschreven hoe levensmiddelenbedrijven dienen te werken om de gevaren te kunnen beheersen. 

Een bedrijf dat werkt volgens de hygiënecode voldoet daarmee aan de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid, zowel voor de basisvoorwaarden (zoals hygiëne, bouwkundige zaken, plaagdierbestrijding, opleiding, enzovoort).