Mieren

Introductie

Er zijn veel verschillende soorten mieren die voor komen in Nederland. De meest voorkomende mier is de Zwartbruine Weg mier.

Mieren houden er van zich te nestelen in of rondom gebouwen.
Mieren kunnen van april tot oktober een waar plaag zijn en diverse problemen veroorzaken zoals verzakken van bestratingen en aantasten en bevuilen van voedsel voorraden. 

Een mieren kolonie bestaat uit een koningin deze zal het nest niet verlaten en kan wel tot 20 jaar oud worden. De koningin in een mierennest is 0.5 tot 0.7cm groot en is gevleugeld. De werksters in een mierennest zijn 0.3 tot 0.4cm groot en ongevleugeld en kunnen 2 tot 3 jaar oud worden. Mannetjes in een mierennest zijn 0.2 tot 0.3cm groot en hebben in tegen stelling tot de werksters wel vleugels.

In de maand Juni vliegen de mannetjes en jonge koninginnen uit ( ook wel de bruidsvlucht genoemd ).

Hierbij bevruchten de mannetjes de jonge koninginnen. Na deze bruidsvlucht zullen de mannetjes sterven en de jonge koninginnen in de omgeven een mierennest starten en eitjes leggen.

Probleem

Problemen die mieren kunnen veroorzaken zijn verzakkingen van bestratingen en aantasten en bevuilen van voedsel voorraden.

Oplossing

Wanneer een besmetting van mieren is geconstateerd kan er contact worden opgenomen door te bellen of een email te sturen naar De Ongedierte Expert. Er zal een afspraak worden gemaakt om te mieren te bestrijden.

Bestrijding

Bestrijding tijdens de bestrijding zullen alle mieren nesten worden behandeld doormiddel van een gel deze gel zal ook op de loop routes van de mieren worden geplaats.

Kosten van deze behandeling / bestrijding zijn erg afhankelijk van het te behandelen oppervlak en  het aantal mieren nesten dat aanwezig is.

De kosten worden een eventuele behandeling worden altijd van te voren besproken.

Weren

Na een eventuele behandeling / bestrijding van de mieren zal onze service medewerker adviezen geven om problemen in de toekomst te voorkomen.

Gezondheidsrisico's

Mieren kunnen via hun urine en ontlasting ziektekiemen verspreiden, waardoor voedselvergiftiging kan ontstaan. In Nederland wordt de overdracht van ziektes via mieren niet centraal onderzocht en geregistreerd. Daardoor is niet precies bekend hoe vaak ziekteverschijnselen kunnen worden gerelateerd aan mieren.