Ratten

Introductie

Bruine rat

De meest voorkomende rat in Nederland is de bruine rat. Bruine ratten komen in heel Nederland voor. De maximale levensduur van de bruine rat is 2-3 jaar. Jonge bruine ratten zijn na circa 3 maanden geslachtsrijp en iedere vrouwtjes bruine rat in de leeftijd van 3-18 maanden doen gemiddeld 15 worpen, in ieder nest bevinden zich tussen de 7 en 10 jongen. De overlast van bruine ratten kan in een korte tijd enorm toenemen. Het is daarom ook van belang dat een bruine ratten besmetting snel wordt geconstateerd. En er passende maatregelen genomen worden.

Zwarte rat

De zwarte rat komt voor namelijk voor in het zuiden van Nederland, maar is de laatste periode ook al gesignaleerd in enkele delen van Brabant en een aantal grootte havens in Nederland. De staart van de zwarte rat is aanzienlijk langer dan van de bruine rat.  De maximale levensduur van de zwarte rat is 3-4 jaar. Jonge zwarte ratten zijn na circa 3 maanden geslachtsrijp. Een koppel zwarte ratten kan indien alle omstandigheden optimaal zijn wel voor circa 800m nakomelingen zorgen. In ieder nest bevinden zich 6-10 jongen. Het is daarom ook van belang dat een bruine ratten besmetting snel wordt geconstateerd. En er passende maatregelen genomen worden.

Probleem

Als dragers van ziektekiemen ( zoals de ziekte van weil ) vormen ratten een bedreiging voor de volksgezondheid. Ook bevuilen ze voedselvoorraden en kunnen ze schade aan richten door te knagen aan leidingen en kabels ( dit kan storingen en kortsluiting veroorzaken ).

Oplossing

Wanneer een besmetting van bruine ratten of zwarte ratten  is geconstateerd kan er contact worden opgenomen door te bellen of een email te sturen naar De Ongedierte Expert. Er zal dan geheel vrijblijvend een inspectie worden uitgevoerd door een van onze medewerkers. Na deze inspectie zullen de geconstateerde  problemen worden besproken en de oplossingen die er zijn om het Bruine ratten of  Zwarte ratten probleem te verhelpen.

Bestrijding

Tijdens de bestrijding zullen er door de gehele woning kunststof  ratten voerkisten ( voorzien van slot ) worden geplaatst op plaatsen waar de ratten zich schuil houden en waar sporen van activiteit ratten zijn geconstateerd tijdens de vrijblijvende inspectie. Het aantal bezoeken dat nodig is om de ratten te bestrijden is zeer afhankelijk van hoogte van de besmetting. De bezoek frequentie en bijbehorende kosten zullen worden besproken tijdens de vrijblijvend inspectie.

Weren

Zodra de Bestrijdings actie het gewenste resultaat heeft bereikt en er geen activiteit van ratten meer is. Zal de service medewerker adviezen geven om een nieuwe ratten besmetting in de toekomst te voorkomen. Deze adviezen zijn geheel Vrijblijvend.

Rattenbeet?

Rattenbeetziekte is een acute koortsende infectieziekte die wordt overgebracht door knaagdieren, in de meeste gevallen ratten. De ziekte is zeldzaam.

Eigenlijk gaat het om twee verschillende ziekten met verschillende verwekkers, beide gram-negatief enfacultatief anaeroob, de Streptobacillus moniliformis en, zeldzamer, de spirocheet Spirillum minus, die enigszins vergelijkbare symptomen geeft. De ziekte wordt overgedragen via slijmvliessecreties of urine van de rat, meestal na een rattenbeet of een verwonding door een rat of door dieren die op ratten jagen.

De ziekte veroorzaakt door de streptobacillus begint 2 tot 10 dagen na een rattenbeet. De symptomen doen denken aan een zware griep, met matige koorts, rillingen, gewrichtspijnen en een diffuse roodheid, vooral van handen en voeten. De bacterie kan worden teruggevonden in bloedkweken, en penicilline is meestal goed werkzaam als behandeling. Spontane genezing treedt ook bij afwachten meestal op. Complicaties komen zelden voor maarendocarditis en meningitis zijn wel beschreven. Er zijn echter ook wel gevallen beschreven met een fulminant beloop waarin de ziekte binnen korte tijd fataal verliep.

De ziekte die wordt veroorzaakt door Spirillum minus is zeldzamer, en komt vooral voor in Azië (sodoku, niet te verwarren met het spelletje sudoku). De symptomen treden in dit geval pas 2 tot 4 weken na de blootstelling op, en de besmette wond geneest maar langzaam onder tekenen van ontsteking. De koorts houdt langer aan en kan weer opflakkeren, soms maandenlang. Gewrichtspijnen en maagklachten zijn hier zeldzamer. Penicilline is echter wel weer effectief.

De diagnose zal over het algemeen alleen overwogen worden als de patiënt recent contact met ratten of andere knaagdieren meldt. De ziekte staat ook wel bekend als haverhillkoorts (Haverhill Fever) (dit is de darmvorm, die kan ontstaan door orale opname van de bacterie) en als erythema arthriticum epidemicum.

(bron: Wikipedia)