Spinnen

Introductie

Spinnen kunnen erg hinderlijk zijn in en rondom uw woning. In woningen houden spinnen zich bij voorkeur op in warme en donkere ruimten. Buiten verblijven spinnen graag in en rondom  beplanting en rondom verlichtings bronnen rondom uw woning. Een grote populatie spinnen kan hinderlijk zijn, door de vele spinnen webben rondom uw woning.

Probleem

Een grote populatie spinnen kan hinderlijk zijn, door de vele spinnen webben rondom uw woning. Ook zijn erg veel mensen bang voor spinnen. 

Oplossing

Spinnen in een gebouw / woning kunnen bestreden worden met een langdurig werkende insecticiden deze zal dan worden aangebracht op de plaatsen waar spinnen zich schuil houden.

Spinnen problemen rondom u gebouw / woning kunnen worden verholpen door het aanbrengen van een middel waardoor spinnen het niet aangenaam vinden om zich rondom u gebouw / woning op te houden. Na het aanbrengen van dit middel zal de overlast met minimaal 95% afnemen.

Bestrijding

Tijdens een bestrijding van spinnen in u gebouw / woning zal onze service medewerker een langdurig werkende insecticiden aanbrengen op de rust plaatsen van de spinnen. Dit middel zal werkt 4 -6 maanden. Na de behandeling mag u het gebouw / woning 2 uur niet betreden. Daarna goed ventileren.

Tijdens een behandeling tegen spinnen rondom u gebouw / woning zal onze service medewerker een irriterend middel aan brengen rondom raam kozijnen, onder de dakgoot en andere plaatsen waar activiteit van spinnen word geconstateerd. Na deze 

Weren

Na een behandeling tegen de spinnen zal onze service medewerker vrijblijvend advies geven om spinnen overlast in de toekomst te voorkomen.

Spinnenbeet?

Van de ongeveer 50.000 bestaande spinnensoorten zijn er slechts een paar waarvan een beet echt gevaarlijk kan zijn voor de mens. In Nederland of België komen deze spinnen niet voor. Wel komt in Nederland (en België) de grote oeverspin voor. Een beet van deze spin is zeer onaangenaam, vergelijkbaar met een wespensteek. Ook de roodwitte celspin kan pijnlijk bijten