Vliegen

Introductie

Vliegen kunnen erg hinderlijk zijn waneer ze in grote getallen voorkomen in u leef omgeven. Vliegen ontwikkelen zich in rottend organische materiaal zoals in mest, stallen, kadavers van dode dieren en op voedingsmiddel. Een wijfje ( vrouwtjes vlieg ) legt tussen de 600 en 2000 eitjes en dit doet ze tussen de 100 en 150 keer tijdens haar levens duur. De ontwikkeling van ei tot volwassen vlieg is circa 2 tot 3 weken De overlast van vliegen kan dus in een korte periode enorm toenemen.

 

Algemeen weringsadvies.
Ramen en deuren s ’avonds en s ’nachts zoveel mogelijk gesloten houden of voorzien van horren. Afval afgedekt houden, Afval snel afvoeren en afval opslag plaatsen goed reinigen.

Probleem

Vliegen bevuilen oppervlakten en kunnen voedingsmiddelen bevuilen. Ook kunnen vliegen ziektekiemen over brengen op mens en dier. Ze doen dit via hun poten, monddelen en uitwerpselen dit kunnen bacteriën, virussen en andere schadelijke micro organismen. 

Oplossing

Indien werings maatregelen niet genoeg zijn, kunnen wij u woning behandeling met een langdurig werkende insecticiden. Hierdoor zal de overlast met minimaal 95% afnemen.

Bestrijding

Tijdens de bestrijding zal de service medewerker een langdurig werkende insecticiden aan brengen op de rust plaatsen van vliegen. Dit middel heeft een werkingsduur van circa 4-6 maanden. Na de behandeling mag de woning 2 uur niet worden betreden, na deze 2 uur moet u  de ruimten die behandeld zijn goed ventileren. 

Weren

Na de bestrijdings actie zal de service medewerker adviezen geven om vliegen  overlast in de toekomst te proberen te voorkomen.

Brengen vliegen ziektes over?