Overheid

Introductie

De overheid heeft een voorbeeld functie, waar nodig dient dan ook mede in het belang van de volksgezondheid er op te worden toegezien dat in overheidsgebouwen en openbare ruimten de ongedierte overlast zo veel mogelijk dient te worden beperkt dan wel te worden bestreden.

Probleem

Steeds meer gemeentelijke overheden treden terug of stoppen met het bestrijden van ongedierte door bezuinigingen. 

Oplossing

De Ongedierte Expert heeft voor elke overheidsinstantie een passende oplossing is het nu wespenbestrijding, het bestrijden van mollen in openbaar groen of het wegvangen van konijnen op door de gemeente beheerde sportterreinen wij kunnen het snel en efficiënt  aanpakken.  Ook het bestrijden van ongedierte binnen uw gebouwen kunt u met een gerust hart aan ons overlaten.

Bestrijding

Middels alle bij de wet toegestane middelen kunnen wij de ongedierte bestrijden en er voor zorgen dat voor uw gemeente de ongedierte geen kans krijgt grote schade aan te brengen.

Weren

Na onze inspectie adviseren wij  indien nodig ook welke weringsvoorzieningen er voor uw de betreffende situatie het meest passend is  en bij kunnen dragen tot het beperken van het risico dat ongedierte uw terrein of gebouwen binnen komt.

Ziekteverspreiders?

Ratten zijn ziekte dragers en kunnen middels ontlasting ziektes overbrengen.