Scheepvaart

Introductie

Ongedierte op een schip is een groot probleem voor de hygiëne. De bemanning en de te transporteren goederen kunnen hierdoor ernstige schade oplopen.

De Ongedierte Expert heeft hiervoor de passende  oplossing met bestrijdingstechici  die weten wat de scheepvaart inhoud, Geen 9 tot 5 mentaliteit en 7 dagen 24 uur paraat.

Probleem

Schepen komen op onregelmatige tijden de haven binnen lopen of varen deze uit .

Zodra er een besmetting aan boord is van kakkerlakken, muizen, ratten en of andere ongedierte moeten deze op ad-hoc basis en efficiënt worden aangepakt  het schip moet immers z.s.m. vertrekken.

Oplossing

Met onze professionele aanpak kunnen wjj met ons team  direct in actie komen zodra de scheepsagent of reder de aankomst tijd en plaats van het schip  en het probleem bij ons meld zorgen wij dat wij klaar staan . Zodra het schip is afgemeerd kunnen wij aanvangen met de werkzaamheden. 

Bestrijding

Middels alle bij de wet toegestane middelen kunnen wij de ongedierte bestrijden.

Tevens kunnen wij de bemanning adviseren op het gebied van wering en waar nodig middelen achterlaten  om tijdens de vaart eventuele nieuwe besmetting aan te pakken.

Weren

Wij leveren rattenschilden en andere weringsmiddelen.

Ziektes aan boord?